Raporty zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych lasów miejskich

Zachęcamy do zapoznania się z raportami dotyczącymi konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, dotyczących zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich.

Raporty przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na każdym z poniższych spotkań konsultacyjnych oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

  1. Las miejski rozciągający się w widełkach ulic: Przy Skarpie – Ligi Polskiej – Bolta, w sektorze Karolina na osiedlu Na Skarpie (powiązany ścieżką pieszo-rowerową z obszarami leśnymi po wschodniej stronie ul. Ligii Polskiej) – pobierz raport
  2. Teren tzw. „Rudelki” położony pomiędzy ul. Bema a Balonową (w sąsiedztwie hali sportowo-widowiskowej)- pobierz raport
  3. Las rozciągający się od skrzyżowania ul. Polnej z Szosą Chełmińską, przez Fort VII i dalej w kierunku Barbarki (sąsiadujący z dużym osiedlem mieszkaniowym) – pobierz raport