Raporty z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia

Zachęcamy do zapoznania się z raportami dotyczącymi konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, odnośnie projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

Raporty przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na każdym z poniższych spotkań konsultacyjnych oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

  1. Spotkanie konsultacyjne dnia 8.11.2016 – pobierz raport
  2. Spotkanie konsultacyjne dnia 15.11.2016 – pobierz raport