Podsumowanie lekcji prowadzonych w toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych

W marcu bieżącego roku zakończyliśmy cykl lekcji warsztatowych w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”. Przeprowadziliśmy zajęcia z zakresu partycypacji społecznej w kilku toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych: VII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Inżynierii  Środowiska, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 10.

Zajęcia miały na celu zwiększenie umiejętności i wiedzy młodzieży na temat budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych.  Przeprowadzone zostały przez członków/członkinie zespołu Włącznika Obywatelskiego: Annę Zglińską, Marcina Łowickiego, Kamila Miliszewskiego, koordynatorkę projektu Agatę Broniszewską, wolontariuszy projektu Iwonę Hinz, Łukasza Broniszewskiego oraz Filipa Gołębiewskiego.

Po wstępnym zarysowaniu w toku dyskusji tego, czym jest samorząd i jaką rolę na podejmowane przez urzędników decyzje mogą mieć mieszkańcy, uczniowie wykonywali w ramach gry projekt  zmiany przestrzeni osiedla wokół szkoły zgodnie z własnymi upodobaniami i posiadanym budżetem.

Przebieg lekcji nie był standardowy i nakierowany był na aktywizację uczestników oraz pracę w grupie. Uczniowie podzieleni na grupy mieli w ramach projektu do dyspozycji określony budżet osiedlowy (1 mln), który mogli rozdysponować na inwestycje mające uatrakcyjnić teren wokół szkoły. Na mapie zaznaczali kartami miejsca, w których planowali umieścić np. ławki, wybieg dla psów, monitoring, parking dla rowerów, sygnalizację na przejściu dla pieszych, etc. Konsultowali w grupie różne pomysły na zagospodarowanie środków i przestrzeni. Aby konsultacje oddawały napięcia pomiędzy różnymi grupami interesów, osoba prowadząca wyznaczała spośród uczniów „przeszkadzających” w realizacji zadania. Byli to np. deweloperzy mający inne plany na danym terenie, sceptyczni urzędnicy wskazujący na różne przeszkody formalne czy mieszkańcy sprzeciwiający się zmianom. Reprezentanci proponowanych projektów musieli ich umiejętnie bronić, dokonywać zmian oraz przekonywać pozostałych do sensowności swoich pomysłów. Etap negocjacji był często burzliwy, ale uczniowie znajdowali bardzo kreatywne sposoby obrony własnych pomysłów i racji.
Po zakończeniu etapu planowania i konsultacji projektu, uczniowie przedstawiali wyniki swojej pracy, które były oceniane przez nauczyciela prowadzącego. Następnie wszyscy uczestnicy lekcji mogli podzielić się swoimi wrażeniami i wskazać na problemy związane z planowaniem inwestycji w ramach konkretnego budżetu oraz z przebiegiem procesu negocjacji. Na zakończenie lekcji osoba prowadząca przekazywała uczniom informacje oraz materiały dotyczące konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego, dzięki którym uczniowie będą mogli zrealizować swoje pomysły.