Analiza użytkownika strony www.konsultacje.torun.pl

Zespół Włącznika przygotował analizę użytkownika strony internetowej www.konsultacje.torun.pl. Celem pracy jest opis funkcjonowania strony internetowej konsultacji społecznych prowadzonej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta w Toruniu (UMT).

Proces konsultacji społecznych jest nieodłącznym elementem komunikacji społecznych prowadzonych przez miasto Toruń. Raport stanowi monitoring procesu konsultacji społecznych w kontekście komunikacji z mieszkańcami.

Zachęcamy do lektury naszej opinii – Analiza użytkownika strony internetowej miejskiego portalu konsultacji społecznych w Toruniu