Podsumowanie prac zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu

W ramach podsumowania realizacji projektu „Włącznik Obywatelki” przygotowaliśmy raport końcowy z zebranymi spostrzeżeniami i sugestiami odnośnie realizowanych procesów konsultacyjnych.

Niniejszy raport zawiera uwagi i sugestie dotyczące jakości prowadzonych procesów konsultacyjnych w Toruniu ale również stanowi podsumowanie całości prac zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu oraz działań realizowanych w ramach projektu.

Raport końcowy