Raport ZdsMKS dotyczący konsultacji społecznych zatytułowanych „Św. Józefa i Kaszubska do przebudowy”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, odnośnie przebudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej.

Raport przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na spotkaniu konsultacyjnym oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

 1. Spotkanie konsultacyjne dnia 14.12.2016 – pobierz raport

Spotkania Zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu

Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu spotykał się w 2016 roku średnio 2 razy w miesiącu. Poniżej przedstawiamy terminy spotkań oraz zakresy tematyczne poruszane na nich.

Spotkania zespołu odbywały się w biurze projektu w dniach:

 • 31.08.2016
 • 09.09.2016
 • 19.09.2016
 • 10.10.2016
 • 24.10.2016
 • 02.11.2016
 • 21.11.2016
 • 28.11.2016
 • 7.12.2016
 • 12.12.2016
 • 19.12.2016

Podczas spotkań omawiane były kwestie dotyczące wybranych do monitorowania procesów konsultacyjnych w Toruniu. Ustalano zakres i program zajęć warsztatowych z uczniami oraz mieszkańcami.

Raporty z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia

Zachęcamy do zapoznania się z raportami dotyczącymi konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, odnośnie projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

Raporty przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na każdym z poniższych spotkań konsultacyjnych oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

 1. Spotkanie konsultacyjne dnia 8.11.2016 – pobierz raport
 2. Spotkanie konsultacyjne dnia 15.11.2016 – pobierz raport

Raporty zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych lasów miejskich

Zachęcamy do zapoznania się z raportami dotyczącymi konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, dotyczących zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich.

Raporty przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na każdym z poniższych spotkań konsultacyjnych oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

 1. Las miejski rozciągający się w widełkach ulic: Przy Skarpie – Ligi Polskiej – Bolta, w sektorze Karolina na osiedlu Na Skarpie (powiązany ścieżką pieszo-rowerową z obszarami leśnymi po wschodniej stronie ul. Ligii Polskiej) – pobierz raport
 2. Teren tzw. „Rudelki” położony pomiędzy ul. Bema a Balonową (w sąsiedztwie hali sportowo-widowiskowej)- pobierz raport
 3. Las rozciągający się od skrzyżowania ul. Polnej z Szosą Chełmińską, przez Fort VII i dalej w kierunku Barbarki (sąsiadujący z dużym osiedlem mieszkaniowym) – pobierz raport

Kolejne zajęcia w szkołach w ramach projektu

Ostatnie zajęcia w 2016 roku z zakresu budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych i aktywności obywatelskiej skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Torunia, odbyły się w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w dniach 12 i 16 grudnia.

Zajęcia poprowadzili Marcin Łowicki, Kamil Miliszewski i Anna Zglińska z Fundacji Stabilo.

Podobnie jak w dwóch pierwszych grupach, warsztaty przybrały formę aktywnego planowania przestrzeni wokół szkoły. Uczniowie otrzymali mapy i karty do zarządzania obszarem i budżetem.

Warsztaty z mieszkańcami zakończone!

W dniu 10.12.2016 r. odbyły się czwarte, ostatnie warsztaty z zakresu budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych i aktywności obywatelskiej.

Czwartą grupę warsztatową, składającą się z 10 osób, poprowadził Filip Gołębiewski z Fundacji Stabilo. Zajęcia odbywały się w  Kawiarni Raj Cafe w Toruniu.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności obywatelskiej i mechanizmów funkcjonujących w Toruniu, które tę aktywność umożliwiają.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi takimi jak: wykład, prezentacja, praca samodzielna i  w grupach, studium przypadku.

Najwięcej uczestników obecnych było z Rady Okręgu nr 11 w Toruniu.

Już jest! Raport z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”

Serdecznie zachęcamy o zapoznania się z Raportem z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia zrealizowanego w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”.

Raport powstał na bazie ankiet wypełnionych przez mieszkańców Torunia, które były zbierane na przestrzeni lipca i października 2016 roku. Utworzenie raportu było możliwe dzięki środkom z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Raport z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia w ramach projektu „Włącznik Obywatelski” – POBIERZ

logo FS 2015_logo_FIO_v1 cropped-logo-WO.png

Trzecie warsztaty z mieszkańcami – nadal trwają zapisy na czwarte, ostatnie zajęcia.

W dniu 26.11.2016 r. odbyły się trzecie warsztaty z zakresu budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych i aktywności obywatelskiej.

Trzecią grupę warsztatową, składającą się z 10 osób, poprowadził Filip Gołębiewski z Fundacji Stabilo. Zajęcia odbywały się w wyjątkowy miejscu – Restauracji Raj Cafe w Toruniu.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności obywatelskiej i mechanizmów funkcjonujących w Toruniu, które tę aktywność umożliwiają.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi takimi jak: wykład, prezentacja, praca samodzielna i  w grupach, studium przypadku.

Nadal można się zgłaszać na ostatni termin warsztatów 10 grudnia 2016.

Program zajęć:

09.00-09.30 Wstęp i przedstawienie się

Zakres tematyczny warsztatów, ćwiczenia integracyjne

09.30-11.00 Aktywność obywatelska i społeczna

a)      Co sprawia, że się angażujemy?

b)     Aktywny mieszkaniec – kto to taki?

c)      Przegląd narzędzia i mechanizmy wspierające zaangażowanie (budżet obywatelski, regulamin konsultacji, BIP, Inicjatywa lokalna, Rady Okręgowe)

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30 Budżet obywatelski krok po kroku

a)      Podstawy budżetu obywatelskiego

b)     Budżet obywatelski w Toruniu

c)      Blaski i cienie budżetu obywatelskiego. Co już wiemy po 4 edycjach i jak usprawnić działanie?

12.30-13.15 Obiad
13.15-15.00 Konsultacje społeczne

a)      Czym są i do czego służą

b)     Mechanizm konsultacyjne w Toruniu

c)      Jak inicjować i włączać się w procesy konsultacyjne

Informacje i zapisy:

Fundacja Stabilo, ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń,

tel.: 510 200 207,

mail.: biuro@stabilo.org.pl.

Zapraszamy do Raju 🙂

Zobacz Regulamin rekrutacji

Kolejne zajęcia z mieszkańcami Torunia

W dniu 19.11.2016 r. odbyły się drugie warsztaty z zakresu budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych i aktywności obywatelskiej.

Drugą grupę warsztatową, składającą się z 10 osób, poprowadził Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Zajęcia odbywały się w wyjątkowy miejscu – Restauracji Raj Cafe w Toruniu.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności obywatelskiej i mechanizmów funkcjonujących w Toruniu, które tę aktywność umożliwiają.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi takimi jak: wykład, prezentacja, praca samodzielna i  w grupach, studium przypadku.

Nadal można się zgłaszać na kolejne terminy warsztatów  26 listopada 2016 oraz 10 grudnia 2016 to dwa najbliższe i ostatnie już terminy). 

Program zajęć:

09.00-09.30 Wstęp i przedstawienie się

Zakres tematyczny warsztatów, ćwiczenia integracyjne

09.30-11.00 Aktywność obywatelska i społeczna

a)      Co sprawia, że się angażujemy?

b)     Aktywny mieszkaniec – kto to taki?

c)      Przegląd narzędzia i mechanizmy wspierające zaangażowanie (budżet obywatelski, regulamin konsultacji, BIP, Inicjatywa lokalna, Rady Okręgowe)

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30 Budżet obywatelski krok po kroku

a)      Podstawy budżetu obywatelskiego

b)     Budżet obywatelski w Toruniu

c)      Blaski i cienie budżetu obywatelskiego. Co już wiemy po 4 edycjach i jak usprawnić działanie?

12.30-13.15 Obiad
13.15-15.00 Konsultacje społeczne

a)      Czym są i do czego służą

b)     Mechanizm konsultacyjne w Toruniu

c)      Jak inicjować i włączać się w procesy konsultacyjne

Informacje i zapisy:

Fundacja Stabilo, ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń,

tel.: 510 200 207,

mail.: biuro@stabilo.org.pl.

Zapraszamy do Raju 🙂

Zobacz Regulamin rekrutacji

Wybór nowego członka zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu

Dnia 9.11.2016 r. Członkini zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu Dorota Pronobis złożyła prośbę o zmianę statusu w projekcie z członkini zespołu na wolontariuszkę projektu.
Fundacja Stabilo przyjęła prośbę i w związku z powyższym dokonano wyboru nowego członka zespołu, spośród zgłoszeń z naboru prowadzonego w terminie 23.09.2016 – 7.10.2016 r.
 1. Adrian Stelmaszyk reprezentujący grupę Toruń bez ksenofobii;

2015_logo_FIO_v1logo FSlogo WO