Skład zespołu:

Justyna Kardasz reprezentująca grupę Stop rozbudowie Długiej; 

mail: j.kardasz@wo.org.pl

Rafał Kmieć reprezentujący Stowarzyszenie Czas Mieszkańców;

mail: r.kmiec@wo.org.pl

Marcin Łowicki reprezentujący Akademię Rozwoju Inicjatyw Lokalnych;

mail: m.lowicki@wo.org.pl

Kamil Miliszewski reprezentujący grupę Stop rozbudowie Długiej;

mail: k.miliszewski@wo.org.pl

Adrian Stelmaszyk reprezentujący Toruń bez ksenofobii;

mail: a.stelmaszyk@wo.org.pl

Anna Zglińska reprezentująca Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu;

mail: a.zglinska@wo.org.pl