W ramach prac zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, zespół kieruje zapytania do Urzędu Miasta Torunia odnośnie konsultacji społecznych w Toruniu.

Poniżej prezentujemy treści zapytań oraz odpowiedzi.

2017 rok

 1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący konkretyzacji planowanych terminów konsultacji społecznych z dnia 18.01.2017.
 2. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący konkretyzacji planowanych terminów konsultacji społecznych z dnia 24.01.2017.
 3. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” z dnia 03.01.2017.
 4. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” z dnia 17.01.2017.
 5. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący Lux Fest z dnia 05.03.2017.
 6. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący Lux Fest z dnia 06.03.2017.
 7. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący sterylizacji kotów z dnia 03.02.2017.
 8. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący sterylizacji kotów z dnia 16.02.2017.
 9. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący procesów konsultacyjnych z dnia 23.02.2017.
 10. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący procesów konsultacyjnych z dnia 03.03.2017.
 11. odp. na skargę na opieszałość w publikacji raportów po konsultacjach
 12. Skarga na opieszałość w publikacji raportów po konsultacjach
 13. Strategia Rozwoju Miasta Torunia
 14. Regulamin konsultacji społecznych
 15. Przebudowa mostu J. Piłsudskiego
 16. Rowerem po Toruniu etap II
 17. uchwała RMT ws. rozstrzygnięcia skargi
 18. Lokalizacje stacji Roweru Miejskiego

2016 rok

 1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w związku z projektem do Budżetu Partycypacyjnego „Odpoczywaj w lesie” ( 00366).
 2. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w związku z projektem do BP „Odpoczywaj w lesie” (00366).
 3. Wniosek o udzielenie informacji publicznej MZD dotyczący konsultacji w ramach projektu „Zaprojektuj ulicę”.
 4. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej MZD dotyczący konsultacji w ramach projektu „Zaprojektuj ulicę”.
 5. Wniosek o udzielenie informacji publicznej WSiZ dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich”.
 6. Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej WSiZ dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” (odp. nr 1).
 7. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej WKSiI dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” (odp. nr 2).
 8. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej WKSiI  dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” (odp. nr 3).
 9. Wniosek o udzielenie informacji publicznej WKSiI dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich”.
 10. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej WKSiI dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich”.
 11. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” z dnia 6.09.2016.
 12. Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący konsultacji „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” z dnia 12.09.2016.