Podsumowanie prac zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu

W ramach podsumowania realizacji projektu „Włącznik Obywatelki” przygotowaliśmy raport końcowy z zebranymi spostrzeżeniami i sugestiami odnośnie realizowanych procesów konsultacyjnych.

Niniejszy raport zawiera uwagi i sugestie dotyczące jakości prowadzonych procesów konsultacyjnych w Toruniu ale również stanowi podsumowanie całości prac zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu oraz działań realizowanych w ramach projektu.

Raport końcowy

Podręcznik Włącznik Obywatelski – Jak uczyć kreatywnie o aktywności obywatelskiej?

Fundacja Stabilo z wielką przyjemnością publikuje Podręcznik do kreatywnego nauczania o aktywności obywatelskiej.

Nasz Podręcznik zawiera scenariusze lekcji do przeprowadzenia podczas zajęć w szkołach (lekcje WOSu, godziny wychowawczej), ale również świetnie sprawdzą się na różnego rodzaju warsztatach o tematyce partycypacji w planowaniu przestrzeni jak i podczas prowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Ciekawe rozwiązania zaprojektowane w podręczniku mogą posłużyć jako narzędzia do pobudzania aktywności, kreatywności i partycypacyjnego planowania przestrzeni.

Wsparciem do podręcznika jest również narzędzie IT – gra partycypacyjna pn. Włącznik w przestrzeń – która daje świetne możliwości wspierania procesów prowadzenia lekcji partycypacji i wspólnego planowania. Gra jest dostępna tutaj: http://wo.stabilo.org.pl/

Zachęcamy do grania, pobierania i stosowania.

Podręcznik Włącznik Obywatelski

Karty do scenariusza (załącznik nr 4, str. 25-27)

Podręcznik zrealizowano w ramach projektu Włącznik Obywatelski dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Raport z przebiegu procesu konsultacji w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru.

Publikujemy raport zespołu projektu „Włącznik Obywatelski” dotyczący przebiegu procesu konsultacji społecznych w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru.

Raport nazwa dla JAR

Odpowiedź UMT na zapytanie w trybie informacji publicznej

 

Analiza użytkownika strony www.konsultacje.torun.pl

Zespół Włącznika przygotował analizę użytkownika strony internetowej www.konsultacje.torun.pl. Celem pracy jest opis funkcjonowania strony internetowej konsultacji społecznych prowadzonej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta w Toruniu (UMT).

Proces konsultacji społecznych jest nieodłącznym elementem komunikacji społecznych prowadzonych przez miasto Toruń. Raport stanowi monitoring procesu konsultacji społecznych w kontekście komunikacji z mieszkańcami.

Zachęcamy do lektury naszej opinii – Analiza użytkownika strony internetowej miejskiego portalu konsultacji społecznych w Toruniu

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. św. Antoniego w Toruniu a odbywających się w ramach programu „Zaprojektuj ulicę”

Publikujemy raport zespołu projektu „Włącznik Obywatelski” z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. św. Antoniego w Toruniu a odbywających się w ramach programu „Zaprojektuj ulicę”, zakres: przebudowa ulicy Świętego Antoniego w Toruniu.

Raport-z-Konsultacji-Św.Antoniego

 

Sprostowanie do raportu Raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Pady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu działający w ramach projektu „Włącznik Obywatelski” oraz Koordynatorka projektu, informuje, że konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia organizował Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, natomiast p. Ewelina Wojciechowska została wybrana w drodze zamówienia publicznego do prowadzenia ww procesu.

Pismo WKSiI do wglądu  – Włącznik Obywatelski

Raport Zespołu ds. Monitorowania Konsultacji Społecznych dotyczący konsultacji społecznych Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, odnośnie Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023.

Raport przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na spotkaniu konsultacyjnym oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

  1. Raport z Konsultacji Trasy Rowerowe