Podręcznik Włącznik Obywatelski – Jak uczyć kreatywnie o aktywności obywatelskiej?

Fundacja Stabilo z wielką przyjemnością publikuje Podręcznik do kreatywnego nauczania o aktywności obywatelskiej.

Nasz Podręcznik zawiera scenariusze lekcji do przeprowadzenia podczas zajęć w szkołach (lekcje WOSu, godziny wychowawczej), ale również świetnie sprawdzą się na różnego rodzaju warsztatach o tematyce partycypacji w planowaniu przestrzeni jak i podczas prowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Ciekawe rozwiązania zaprojektowane w podręczniku mogą posłużyć jako narzędzia do pobudzania aktywności, kreatywności i partycypacyjnego planowania przestrzeni.

Wsparciem do podręcznika jest również narzędzie IT – gra partycypacyjna pn. Włącznik w przestrzeń – która daje świetne możliwości wspierania procesów prowadzenia lekcji partycypacji i wspólnego planowania. Gra jest dostępna tutaj: http://wo.stabilo.org.pl/

Zachęcamy do grania, pobierania i stosowania.

Podręcznik Włącznik Obywatelski

Karty do scenariusza (załącznik nr 4, str. 25-27)

Podręcznik zrealizowano w ramach projektu Włącznik Obywatelski dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Raport z przebiegu procesu konsultacji w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru.

Publikujemy raport zespołu projektu „Włącznik Obywatelski” dotyczący przebiegu procesu konsultacji społecznych w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru.

Raport nazwa dla JAR

Odpowiedź UMT na zapytanie w trybie informacji publicznej

 

Analiza użytkownika strony www.konsultacje.torun.pl

Zespół Włącznika przygotował analizę użytkownika strony internetowej www.konsultacje.torun.pl. Celem pracy jest opis funkcjonowania strony internetowej konsultacji społecznych prowadzonej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta w Toruniu (UMT).

Proces konsultacji społecznych jest nieodłącznym elementem komunikacji społecznych prowadzonych przez miasto Toruń. Raport stanowi monitoring procesu konsultacji społecznych w kontekście komunikacji z mieszkańcami.

Zachęcamy do lektury naszej opinii – Analiza użytkownika strony internetowej miejskiego portalu konsultacji społecznych w Toruniu

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. św. Antoniego w Toruniu a odbywających się w ramach programu „Zaprojektuj ulicę”

Publikujemy raport zespołu projektu „Włącznik Obywatelski” z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. św. Antoniego w Toruniu a odbywających się w ramach programu „Zaprojektuj ulicę”, zakres: przebudowa ulicy Świętego Antoniego w Toruniu.

Raport-z-Konsultacji-Św.Antoniego

 

Sprostowanie do raportu Raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Pady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu działający w ramach projektu „Włącznik Obywatelski” oraz Koordynatorka projektu, informuje, że konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia organizował Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, natomiast p. Ewelina Wojciechowska została wybrana w drodze zamówienia publicznego do prowadzenia ww procesu.

Pismo WKSiI do wglądu  – Włącznik Obywatelski

Raport Zespołu ds. Monitorowania Konsultacji Społecznych dotyczący konsultacji społecznych Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, odnośnie Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023.

Raport przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na spotkaniu konsultacyjnym oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

  1. Raport z Konsultacji Trasy Rowerowe

Podsumowanie lekcji prowadzonych w toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych

W marcu bieżącego roku zakończyliśmy cykl lekcji warsztatowych w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”. Przeprowadziliśmy zajęcia z zakresu partycypacji społecznej w kilku toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych: VII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Inżynierii  Środowiska, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 10.

Zajęcia miały na celu zwiększenie umiejętności i wiedzy młodzieży na temat budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych.  Przeprowadzone zostały przez członków/członkinie zespołu Włącznika Obywatelskiego: Annę Zglińską, Marcina Łowickiego, Kamila Miliszewskiego, koordynatorkę projektu Agatę Broniszewską, wolontariuszy projektu Iwonę Hinz, Łukasza Broniszewskiego oraz Filipa Gołębiewskiego.

Po wstępnym zarysowaniu w toku dyskusji tego, czym jest samorząd i jaką rolę na podejmowane przez urzędników decyzje mogą mieć mieszkańcy, uczniowie wykonywali w ramach gry projekt  zmiany przestrzeni osiedla wokół szkoły zgodnie z własnymi upodobaniami i posiadanym budżetem.

Przebieg lekcji nie był standardowy i nakierowany był na aktywizację uczestników oraz pracę w grupie. Uczniowie podzieleni na grupy mieli w ramach projektu do dyspozycji określony budżet osiedlowy (1 mln), który mogli rozdysponować na inwestycje mające uatrakcyjnić teren wokół szkoły. Na mapie zaznaczali kartami miejsca, w których planowali umieścić np. ławki, wybieg dla psów, monitoring, parking dla rowerów, sygnalizację na przejściu dla pieszych, etc. Konsultowali w grupie różne pomysły na zagospodarowanie środków i przestrzeni. Aby konsultacje oddawały napięcia pomiędzy różnymi grupami interesów, osoba prowadząca wyznaczała spośród uczniów „przeszkadzających” w realizacji zadania. Byli to np. deweloperzy mający inne plany na danym terenie, sceptyczni urzędnicy wskazujący na różne przeszkody formalne czy mieszkańcy sprzeciwiający się zmianom. Reprezentanci proponowanych projektów musieli ich umiejętnie bronić, dokonywać zmian oraz przekonywać pozostałych do sensowności swoich pomysłów. Etap negocjacji był często burzliwy, ale uczniowie znajdowali bardzo kreatywne sposoby obrony własnych pomysłów i racji.
Po zakończeniu etapu planowania i konsultacji projektu, uczniowie przedstawiali wyniki swojej pracy, które były oceniane przez nauczyciela prowadzącego. Następnie wszyscy uczestnicy lekcji mogli podzielić się swoimi wrażeniami i wskazać na problemy związane z planowaniem inwestycji w ramach konkretnego budżetu oraz z przebiegiem procesu negocjacji. Na zakończenie lekcji osoba prowadząca przekazywała uczniom informacje oraz materiały dotyczące konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego, dzięki którym uczniowie będą mogli zrealizować swoje pomysły.