Sprostowanie do raportu Raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Pady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu działający w ramach projektu „Włącznik Obywatelski” oraz Koordynatorka projektu, informuje, że konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia organizował Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, natomiast p. Ewelina Wojciechowska została wybrana w drodze zamówienia publicznego do prowadzenia ww procesu.

Pismo WKSiI do wglądu  – Włącznik Obywatelski