Spotkania Zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu

Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu spotykał się w 2016 roku średnio 2 razy w miesiącu. Poniżej przedstawiamy terminy spotkań oraz zakresy tematyczne poruszane na nich.

Spotkania zespołu odbywały się w biurze projektu w dniach:

 • 31.08.2016
 • 09.09.2016
 • 19.09.2016
 • 10.10.2016
 • 24.10.2016
 • 02.11.2016
 • 21.11.2016
 • 28.11.2016
 • 7.12.2016
 • 12.12.2016
 • 19.12.2016

Podczas spotkań omawiane były kwestie dotyczące wybranych do monitorowania procesów konsultacyjnych w Toruniu. Ustalano zakres i program zajęć warsztatowych z uczniami oraz mieszkańcami.