Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli toruńskich szkół

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas uczących w toruńskich szkołach na bezpłatne warsztaty z zakresu innowacyjnych metod nauczania i partycypacji społecznej w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”

Projekt „Włącznik Obywatelski” ma na celu włączenie jak najszerszych grup mieszkańców Torunia do procesów partycypacji społecznej. Szczególnie zależy nam na zaktywizowaniu młodzieży z toruńskich szkół i wzroście świadomości uczniów w tym zakresie. W tym celu będziemy tworzyć podręcznik oraz narzędzie IT , które mogą posłużyć za wsparcie w prowadzeniu lekcji WOSu czy wzbudzania aktywności społecznej i postaw obywatelskich.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić w szczególności nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas do wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez zespół „Włącznika Obywatelskiego” pod okiem metodyka nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Szkolenie prowadzić będą eksperci do spraw konsultacji społecznych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć z młodzieżą i dorosłymi. Warsztaty odbywać się będą w jeden z kwietniowych weekendów. Termin będziemy ustalać wraz z zebraną grupą (wstępny termin to 22-23.04.2017 w Toruniu). Efektem pracy zespołu „Włącznika” oraz zaproszonych na warsztaty nauczycieli będzie podręcznik zawierający propozycje atrakcyjnych lekcji z zakresu konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego i innych procesów partycypacyjnych.

Zapewniamy:
· Wyżywienie;
· Materiały szkoleniowe;
· Ekspertów prowadzących zajęcia;
· Udział w pracach nad publikacją – podręcznikiem wraz z adnotacją o współautorach i szkołach, w których pracują.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 03.04.2016 r. poprzez jedną z poniższych form:
a) Mailem na adres: biuro@stabilo.org.pl lub odpowiadając na ten e-mail
b) Pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Stabilo, ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń,
c) Faxem na nr: 56 682 80 84

program warsztatów

formularz_zgłoszeniowy_dla nauczyciela